Zapytania ofertowe w ramach projektu „Poznajemy Kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod”

Dostawa sprzętu do prowadzenia warsztatów ceramicznych

zaproszenie do złozenia oferty 9

Zał.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 9

Zał 2 – 9 Formularz oferty

Dostawa koła garncarskiego do prowadzenia warsztatów ceramicznych

zaproszenie do złożenia oferty 10

Zał. 1 – 10 Formularz oferty

Dostawa sprzętu – przesuwane lustra mobilne do prowadzenia warsztatów tanecznych

Zaproszenie do złożenia oferty – 11

Zał. 1 – 11 Formularz oferty

Dostawa sprzętu – 4 mikrofony bezprzewodowe do prowadzenia warsztatów wokalnych

Zaproszenie do złożenia oferty 12

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 12

Zał. 2 – 12 Formularz oferty

Dostawa materiałów do prowadzenia warsztatów plastycznych

zaproszenie do złożenia oferty 13

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia13

Zał. 2 – 13 Formularz oferty

Dostawa gadżetów promocyjnych

Zaproszenie do złożenia oferty 22-23

Zał. 1 (22-23) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – (22-23) Formularz oferty

Dostawa 3 falagietek  

Zaproszenie do złożenia oferty 24

Zał 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – 24 Formularz oferty

Prowadzenie zajęć plastycznych

Zaproszenie do złożenia oferty 5

Zał. 1 – 5 Formularz oferty

Prowadzenie zajęć tanecznych

Zaproszenie do złożenia oferty 6

6- 5a Formularz oferty

Prowadzenie zajęć ceramicznych

7 zaproszenie do złożenia oferty

Zał. 1 – 7 Formularz oferty

Prowadzenie zajęć wokalnych

Zaproszenie do złożenia oferty 8

Zał. 1 – 8 Formularz oferty

Usługa transportowa 

15- zaproszenie do złożenia oferty

Zał. 1 – 15 Formularz oferty

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis