Remont sali KCKiS

Po 2 latach istnienia instytucji, do użytku oddaliśmy salę widowiskową na 1 piętrze budynku. Scena została wykonana i wyposażona w ramach Budżetu Obywatelskiemu. Sala powstała dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektora Piotra Borkowskieg i p o. dyrektora Jacka Łężnego , oraz ogromnemu zaangażowaniu Panów, którzy włożyli wiele pracy w remont tego pomieszczenia: Marka Pyto, Jana Basta i Marka Zagackiego. Do wykonania prac remontowych nie były angażowane firmy zewnetrzne. Dla porównania dodajemy zdjęcia, w jakim stanie zastaliśmy pomieszczenie w 2016 roku